"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný. "(Jan 3,16)

Vánoce plné údivu nad Boží láskou přeje s. Vincenta


Na webu www.ciofs.org byly zveřejněny 2 články od M.M.Janáčkové. Odkazy na oba články jsou níže. Přiložen je i odkaz na původní český text o Cyrilometodějské pouti, ze kterého byl vytvořen článek pro ciofs.org:

The Franciscan Marian Pilgrimage in Prague (www.ciofs.org)

Františkánská Mariánská pouť Prahou (PDF)

The Pilgrimage of Saints Cyril and Methodius (www.ciofs.org)

Cyrilometodějská pouť (CMP) 2010 (PDF)Řehole a rituál (PDF)

Generální konstituce (PDF)

Naše přítomnost ve světě (PDF)

SFŘ v ČR - mapa (PDF)