Mikulášská besídka

Ve středu 15. prosince 2010 se nedalo říci, že pouze chumelilo, protože sněhu bylo tolik, že kdo nemusel, nevycházel, nebo nevyjížděl. Stejně by se nedostal daleko. Sněhu bylo neskutečně mnoho a sypal další. Přesto se část farníků a dětí navečer sešla, aby se vzájemně potěšili a obdarovali. Děti hráli divadlo o svatém Mikuláši a rarachovi a dospělí nešetřili potleskem a připravenými balíčky pro malé herce. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou spolupráci a těším se, že příštím rokem mohou být naše zkušenosti ještě zúročeny.