Poutní kostel Panny Marie sedmibolestné na Homoli

Velikonoční pouť:

Vždy 4. neděli velikonoční /pozor: první neděle velikonoční je Hod Boží velikonoční/.
Bohoslužby: v 8 hodin, v 10 hodin, ve 14 hodin. Mezi bohoslužbami je možnost svátosti smíření.


Zářijová pouť:

Vždy první neděli po 15. září.
Bohoslužby: v 8 hodin, v 10 hodin, ve 14 hodin. Mezi bohoslužbami je možnost svátosti smíření.


Nedělní bohoslužby:

Od Velikonoc do Vánoc každou 2. a 4. neděli v měsíci ve 14,30 hodin.
Pro upřesnění si volejte Děkanství Kostelec nad Orlicí, tel. 731 604 685.