Farníci - Svatý Jiří

Svatý Jiří.

V roce 2008 jsme byli „přifařeni“ k Brandýsu nad Orlicí. Bylo to rozhodnutí církevních hodnostářů, ale po praktické stránce pro farníky zcela z ruky, protože spádově to pro všechno máme nejlepší do Chocně. Zvláště v zimě to je obtížné. Máme radost z toho, co se za uplynulý rok v Brandýse podařilo a vyprošujeme Vám všem, co se aktivně podílíte, hojnost zdraví a Božího požehnání v konání. I my u nás máme problémy a musíme je řešit, někdy snáze, jindy s obtížemi. U nás v letech 1975 - 1980 proběhla generální oprava kostela a fary. Dnes po těch letech jsou potřebné opravy další. Od loňského roku až do současnosti jsme uskutečnili následující: nejvíce náročnou bylo zhotovení nového závěsu pro zvon Svatý Jiří velký z roku 1552 a jak je citováno na něm:

„Tento zvon byl ulit ke chvále Všemohoucího Boha a chvále Sv. Jiří.Toto dílo učinil mistr Martin v městě Litomyšli. Ať je chválen Všemohoucí Bůh.“

Velkou zásluhu na celé této náročné opravě měla paní Krenková, protože musela jednat s mnohými zúčastěnými stranami jako jsou památkáři, campanolog a zvonařská firma. Jednalo se i o zhotovení nového srdce a motoru a potom zkoušky ladění. Bylo to náročné z toho důvodu, že ustanovený duchovní správce sem nejezdil, a tak musela vše zařizovat sama (pozn. redakce - jednalo se o předešlého duchovního správce) od vyřízení sponzoru až po děkovné dopisy. Celá oprava stála 86.000 Kč a díky pochopení Obecního úřadu, sponzorů a farníků byla zaplacena. Letos následovala oprava menšího zvonku, což činilo 10.000 Kč. Zároveň se muselo nově přebudovat bití hodin a zvonění. Byly také přetmeleny a natřeny všechny dveře u kostela v hodnotě 4.300 Kč. Rovněž byla svépomocí farníků opravena, vybourána a od základu vyzděna zeď u schodů na chór. Dokončili jsme také oplocení pravé strany farní zahrady a byl proveden nátěr plechů kolem komínů a vikýřů na střeše fary. Bez pochopení všech zúčastněných bychom to nedokázali. Proto všem díky. Také byla nákladem 75.000 Kč opravena socha Krista v nadživotní velikosti na kněžském hrobě. Od doby, kdy jsme patřili k Chocni, se stále třikrát do roka zúčastňujeme výletů po poutních místech. Ten poslední byl půldenní v neděli 18. října do Mariánské Studánky u Rychnova na Moravě a Moravské Třebové. V květnu pořádáme každý týden májové pobožnosti. Také se u nás konají vánoční koncerty dětí i dospělých. Ten letošní proběhl už 8. listopadu. Když není vánoční koncert, tak přijede kapela a hraje koledy a všichni zpívají.

Jiří Paukert, 2009.