Drobné sakrální stavby

Některé údaje o památkách v Orlickém Podhůří.

Rviště

Soška P. Marie ve Rvišti u Sychrů: byla postavena nákladem 200 zl. ze sbírky po vesnici a známých. Při posvěcení dne 3.11.1893 byla hojná účast věřících.

Kříž ve Rvišti: posvěcen 22. října 1861. Náklad není znám, hradila ho obec Rviště. V roce 1938 byl opraven a posvěcen byl 24.7.1938. Na úhradu byla provedena sbírka po obci. V roce 2004 byl kříž přemístěn ze soukromé zahrady do parčíku na návsi, nově zrekonstruován částkou 80.000,- Kč, na které se výrazně podílely Pardubický kraj a Obec Orlické Podhůří.

Zvonička ve Rvišti: kulturní památka, původně stála na křižovatce ve středu obce, počátek záznamů je z roku 1753. Dne 28.12.1924 byl vysvěcen zvon, který zhotovila firma p. Arnošta Dicopolda z Prahy. Zvon vážil 60 kg v tehdejší ceně 1.590,- Kč. Celý obnos zaplatili občané Rviště. V roce 1960 byla zvonice zbourána, vzhledem k tomu, že překážela dopravě. Přesná kopie byla vystavěna v témže roce na okraji vesnice směrem k Dobré Vodě. Při stavbě byly zachovány všechny technické prvky tehdejší stavby. Byla zhotovena ze dřeva (pouze trámy byly řezané na místo osekávaných) na žulové podezdívce. V roce 2001, kdy stáří této stavby bylo 248 roků, byla zvonička opravena nákladem 60.000,- Kč a byl instalován 75 kg zvon z dílny Marie Tomáškové-Dytrychové z Brodku u Přerova, který včetně elektrického pohonu stál 90.000,- Kč. Uhradila ho Obec Orlické Podhůří. Úryvek z matriční knihy: „Dne 28. prosince 1924 posvěcen byl ku žádosti obce ve Rvišti os. Brandýského duchovního správce p. Františka Světelského zvonku klekání na jméno Václav. Kmotry byli Gustav Zeman - starosta a Anna Šílová - manželka Emila Šíla ze Rviště. Obnos 1590 ,- Kč si sebrali obyvatelé obce sami mezi sebou. Přáli si, aby Bůh dal novému zvonu viděl lepší časy“.

Silnice z Brandýsa na Kaliště byla vystavěna v roce 1865.

Klopoty

Kříž u křižovatky na Klopoty: postaven byl na náklady pana Františka Kaplana – domkáře ze Říček č.p. 36. Posvěcen byl 23. září 1894. V roce 1900 byl prudkou bouří v zimě stržen a rozbit, téhož roku byl obnoven a opětovně posvěcen.

Dobrá voda

Kříž v Dobré Vodě: byl postaven v roce 1871.

Rozsocha

Kříž v Rozsoše: na návsi byl postaven v roce 1878.

Podle materiálů starosty obce, leden 2011.